Xpert Uluslararası Sertifika ve Avrupa Birliği Bilgisayar Pasaportu

 

xpert bilgisayar pasaportu

 

Ati Türkiye Sınav Merkezi Xpert’i sunar.

 

Türkiye’de ilk tedarikçi kurum olan Ankara’daki Türkiye Sınav merkezi, 2005 yılından itibaren Hannover Avrupa Sınav Merkezinin bir temsilcisi olarak Türkiye’de faaliyet göstermektedir. Kurumumuz Türkiye’de 1996’dan beri eğitim ve sınav işlemleri yapmaktadır. Bu deneyim zenginliği, Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportunun, en yüksek nitelik standardına ulaşmasını sağlamıştır.

 

Kanıtlanmış Kalite-Sizi Bir Xpert uzmanı haline getireceğiz.

 

Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu, son 20 yıl içerisinde kurs sistemleri için geliştirilen birçok başarının bir ürünüdür.

 

Şimdiye kadar Avrupa’da yapılmış 300,000’den fazla Sınav, bu nitelikli önerilerin kavranması ve uygulanması açısından, Avrupa Sınav merkezinin mükemmel çalışmalarının bir göstergesidir.

Sistem sekiz modül’den oluşmaktadır. Her Modül, Avrupa çapında standart hale getirilmiş bir sınav ile sonuçlanmaktadır. Her sınav geçişi, bir sertifika ile belgelendirilmektedir.

Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu, aşağıdaki zorunlu modüllerin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra verilmektedir.

 

“Temel Bilgisayar (EDP)”, “Temel Metin Hazırlama”, “Temel İnternet”.

Avrupa Bilgisayar Pasaportu, Xpert İleri Düzey;

  • Profesyonel Metin Hazırlama,
  • Tablo Hesaplama (Spreadsheet),
  • Veri Bankası Kullanımı,
  • Sunum,
  • İletişim,

Yukarıdaki modüllerden iki tanesi başarıldıktan sonra kazanılmaktadır.

Her modül için mevcut Kurs Materyali, kursun ve sınavların gereklerine göre ayarlanmaktadır.

Her modülün içeriği, sürekli güncelleştirilen bir hedefler kataloğunda ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Kurs ve sınav anlayışının ve ayrıca gerekli materyalin üst düzey kalitede olması, Avrupa Sınav Merkezi tarafından garanti edilmektedir. Bu hususlar, belgeli kalite kriterlerine ve geniş bir kalite garanti aracına dayandırılmaktadır.

 

Avrupa Bilgisayar Kimliği Anlayışı

Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu kurs sistemi, mevcut bütün Ofis uygulamaları alanında, kapsamlı bilgiler ve pratik beceriler sağlar.

 

Kurslar, özel sektör ve devlet sektöründen katılımcılara olduğu kadar, küçük ve orta ölçekli şirketler, ticari ve endüsriyel teşebbüsler ile Kamu İdarelerinden gelecek katılımcılar için de planlanmıştır. Sistem, sekiz modülden meydana gelmiştir. Her modül, Avrupa çapında standart hale gelmiş bir sınav ile sonuçlandırılır. Her sınavın sonucunda bir sertifika verilir. “Xpert Avrupa Bilgisayar Pasaportu”, zorunlu olan, “Temel Bilgisayar (EDP)”, “Temel Metin Hazırlama” ve “Temel Internet”  modüllerini  başarı ile tamamladıktan sonra verilir.

 

Diğer iki modülün de başarı ile tamamlanması halinde, Katılımcılar, “Avrupa Bilgisayar Pasaportu - Xpert İleri Düzey”  derecesini alırlar.

 


 

Ati Eğitim Kurumları; Avrupa Birliği Xpert Eğitim ve Sınav Merkezidir. Kurum Tecrübeli eğitmenleri, Eğitim sistemi ve sınavlarıyla Avrupa Çapında Yüksek kalite eğitim garantisi sunmaktadır.

 

This instute is a certified training and examination centre

A high level of traing is guaranteed by the europe-wide uniform quality standart of the teaching staff, the training system and the examinations.

Gabriela Köln and Dr. Roland Neugebauer